บทความนี้เขียนเนื่องในโอกาศวันครูตรงกับวันครูพอดีเลย วันที่ 16 มกราคม 2557 ใครที่

อ่านบทความนี้แล้วรู้สึกชอบและเข้าใจ ขอให้ผู้อ่านนั้นได้รำลึกและขอบคุณครูของท่าน  ว่าที่อ่านรู้เรื่องและเข้าใจนั้นก็เพราะได้รับการประสิทธิ์ประสาทความรู้จากคุณครูที่เต็มไปด้วยความรักปรารถนาจะให้สิทธิ์ตัวเองเป็นคนเก่งและคนดี  วันนี้เป็นวันครูบทความนี้ก็อุทิศให้กับคุณครูที่ได้ให้ความรู้ให้ความอบอุ่นเหมือนดั่งรัศมีพระอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกศิษย์ได้คลายจากความหนาว ให้ความรักเมื่อศิษย์เคว้งคว้างอ่อนแอเหนื่อยยากจากการทำงาน  ครูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดที่อยู่ภายใจ  เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินสิ่งปะปน ขอบคุณคุณครูจริงๆ...

วันนี่โจทย์ไม่ยาก ออกไปทางการวิเคราะห์นิดหนึ่ง

กำหนด  \(x\) และ\( y\)  เป็นจำนวนจริง ถ้า  \(x>y\)  และ  \(xy<0\)  แล้ว จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนลบ

1) \(3y-x\)        2) \(x-2y\)     3) \(x-4y\)        4) \(-x\) และ \(-y\)


วิธีทำ ขั้นแรกต้องดูก่อนว่าโจทญ์กำหนดอะไรให้เราบ้าง  โจทย์บอกว่า

xy<0   โจทย์บอกว่าเอ็กซ์คูณวายแล้วค่าที่ได้น้อยกว่าศูนย์  ค่าที่ได้น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าค่าที่ได้เป็นจำนวนจริงลบ หรือว่าพูดง่ายๆก็คือได้เลขที่เป็นจำนวนลบ เช่น -2,-14 อะไรก็ว่าไป

ที่นี้ผู้อ่านสังเกตดูน่ะว่า จำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้จำนวนลบ จำนวนสองจำนวนนั้นตัวหนึ่งต้องเป็นบวกอีกตัวต้องเป็นลบจริงป่าวคับ  เช่น

\(2\times -4=-8\)

\(-3\times 5=-15\)

เห็นหรือเปล่าคับถ้าจำนวนสองจำนวนมีเครืองหมายต่างกันตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบผลคูณหรือคำตอบที่ออกมานั้นต้องน้อยกว่าศูนย์หรือว่าเป็นจำนวนลบนั้นเอง

ดังนั้น  \(xy<0\)

x และ y  ต้องมีเครื่องหมายต่างกัน ตัวหนึ่งต้องเป็นบวก ตัวหนึ่งต้องเป็นลบ คำถามต่อไปคือเราจะให้ตัวไหนเป็นบวก ตัวไหนเป็นลบ ดีล่ะ

เราก็ต้องมีดูเงื่อนไขที่โจทย์อีกทีคับ  เงื่อนไขบอกว่าอีกว่า  x>y   เอ็กซ์ต้องมากกว่า y นั่นหมายความว่า x ต้องเป็นจำนวนบวก  และ y ต้องเป็นจำนวนลบ  เพราะจำนวนบวกนั้นย่อมมากกว่าจำนวนลบเสมอถูกต้องไหม

พอมาถึงตรงนี้ไม่ยากแล้วคับ

รู้แล้วว่า x  ต้องเป็นจำนวนบวก

และ y ต้องเป็นจำนวนลบ

ดั้งนั้น เราลองแทนค่า ง่ายๆเลย

ให้  x=1   และ y=-1 และนำค่าของ x และ y  ไปแทนค่าดูในแต่ละตัวเลือก แทนแล้วได้ค่าออกมาเป็นจำนวนลบ ข้อนั้นแหล่ะคือคำตอบ  ลองดูเลยน่ะ

1) \(3y-x\)

ให้ x= 1 และ  y=-1  จะได้

\(3(-1)-(1)=-3-1=-4\)   ค่าออกมาเป็นจำนวนลบแสดงว่าตอบข้อนี้

ลองแทนค่าเล่นๆในตัวเลือกที่สองดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไง

2)\(x-2y\)

ให้ x=1 และ y=-1  จะได้

\(1-2(-1)=1+2=3\)  ค่าที่ได้เป็นจำนวนบวก ไม่ใช่แล้วข้อนี้ไม่ใช่คำตอบ

ข้อนี้ตอบ  ข้อ 1  คับ

Pin It