Main menu

ไฟล์นี้เป็นไฟล์(ไฟล์word สามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงได้ครับ)แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ผมทำขึ้นมาเพื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนนักเรียนชั้นม.1 ซึ่งเนื้อที่ทดสอบคือ

  • ทศนิยม
  • เศษส่วน
  • คู่อันดับและกราฟ
  • สมการ

ครับ ข้อสอบ ง่ายๆครับ ไม่ยาก  เดี๋ยวจะคอยดูคะแนนหลังเรียนว่าจะเป็นยังไง จะเยอะกว่าก่อนเรียนไหม  ใครอยากได้ดาวน์โหลดได้น่ะครับ ดูตัวอย่างข้อสอบ จากรูปข้างล่างน่ะครับ

We have 76 guests and no members online