การเขียนเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปอยู่ในรูปผลบวก เรียก  การบวกของเอกนามนั้นว่า พหุนาม

เช่น  \(2x\) และ \(5xy\) ต่างเป็นเอกนาม  แต่ถ้านำ \(2x+5xy\)  เรียกว่า พหุนาม

อันนี้ \(2x-5xy\) ก็เรียกพหุนามนะเพราะมันสามารถเขียนในรูปการบวกได้คือ \(2x+(-5xy)\)

ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ เนื้อที่เราต้องเรียนเนื้อหาดังนี้คือ

    1. การบวกพหุนาม
    2. การลบพหุนาม
    3. การคูณพหุนาม
    4. การหารพหุนาม
    5. พหุนาม ม.4

ซึ่งผมจะเขียนบทความเรื่องแต่ละเรื่องที่กล่าวมาให้ได้อ่านน่ะครับ ลองติดตามดูเรื่อยๆ ครับ