ค้นหา

การแปรผัน

ไฟลนี้เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง การแปรผัน ครับ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อย

  1. การแปรผันแบบผกผัน
  2. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
  3. การนำความรู้เรื่องการแปรผันไปประยุกต์ใช้

คุณครู น้องๆหนูๆ ผู้สนใจสามารถนำแบบฝึกหัดนี้ไปลองทำได้น่ะครับ ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆน่ะครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com