ผมไปเจอคลิปใน facebook มาครับเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นคำสอบที่บริสุทธิ์เป็นแนวทางแห่งปัญญาโดยแท้ลองอ่านดูครับ