ลองฟังดูครับ ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เป็นคนพูด พูดเรื่องการอธิบายจากจิตสู่จิต อยู่เหนือบาป อยู่เหนือบุญครับผิดถูกอย่างไรก็พิจารณาด้วยปัญญาเอาเอง