ข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ม.ต้น 51-52 เป็นข้อสอบที่ดีมากครับเหมาะสำหรับฝึกฝน ฝึกสมองได้อย่างดียิ่งไม่เน้นความจำ แต่ต้องคิดประยุกต์เป็นไม่ต้องตกใจครับมีเฉลยด้วย ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่อนุญาตให้เผยแพร่ความรู้นี้ให้กับนักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษา สามารถดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ ข้อสอบดีมากครับเหมาะสำหรับการฝึกฝนจริงๆ

Pin It