แบบทดสอบคณิตศาสตร์-ป.6 เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับเหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ครับนำไปฝึกฝนเตรียมตัวเพื่อสอบครับหรือคุณครูสามารถนำไปทำเป็นสื่อการสอนเพื่อฝึกฝนนักเรียนได้ครับ ซึ่งในแบบทดสอบข้อนี้ประกอบด้วยเรื่องต่างๆเช่น

  • ค่าประจำหลัก
  • การบวก ลบ คูณ หาร
  • โจทย์ปัญหาต่างๆครับ

เป็นต้น

อย่างไรก็สามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ด้านล่างก่อนดาวน์โหลดได้ครับ

ดาวน์โหลด