แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 นะครับเป็นข้อสอบที่ดีมากนะครับ เพราะเป็นการวัดความเข้าใจได้เป็นอย่างที่ดียิ่ง นักเรียนน้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปลองทำเองได้ครับ ผู้ปกครองก็สามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนลูกหลานได้ครับ เป็นแบบทดสอบที่สามารถฝึกกระบวนการคิด ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลได้ดีเยี่ยมครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนใช้เป็นสื่อการสอนได้ครับ หรือจะใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ครับ เพราะว่าเป็นแบบทดสอบที่ดีครับสามรถแยกนักเรียนเก่งและอ่อน ออกจากกันได้แน่นอนครับ ก่อนดาวน์โหลดสามารถดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด