แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสร์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล ต้องฝึกคิด คิดอย่างมีตรรกะถึงจะทำข้อสอบได้ครับ ดังนั้นถ้าฝึกทำข้อสอบพวกนี้บ่อยๆก็จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดในหัวสมองได้ด้วยครับ น้องนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนได้ครับ ลองๆฝึกฝนทำด้วยตัวเองครับ  ส่วนคุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนหรือใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ได้ครับ เพราะเป็นข้อสอบที่ดีสามารถจำแนกนักเรียนเก่ง อ่อน ออกจากกันได้ครับ สามารถดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างก่อนดาวน์โหลดได้ครับ

ดาวน์โหลด