แบบทดสอบคณิตศาสตร์นี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นะครับเป็นข้อสอบที่ดีมากครับ เหมาะสำหรับนำไปฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ครับ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดให้ลูกหลานได้ลองทำได้ครับ ส่วนคุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้เรียน ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ครับ หรือว่าจะนำไปใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก็ได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด