แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6หน่วยที่13เรื่องความยาวเส้นรอบรูป พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงสามมิติเช่น ปริซึม  ลองเอาไปหัดทำดูครับไม่ยากครับ ครูสามารถดาวน์โหลดไปสอนนักเรียนได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด