แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6หน่วยที่12รูปเรขาคณิตสามมิติ  ลองดาวน์โหลดแบบทดสอบนี้ไปทำดูครับเป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ที่ดีมากครับ ใช้ในการอ่านเตรียมตัวสอบได้ครับหรือครูสามารถดาวน์โหลดไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ

ดาวน์โหลด