แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5 หน่วยที่ 13 เรื่องร้อยละ เรื่องร้อยละไม่ยากครับแต่ต้องฝึกฝนทำบ่อยๆครับแบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับ สามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนทำเองได้ครับ ส่วนครูสามารถดาวน์โหลดไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ เพราะเป็นแบบทดสอบที่ดีสามารถนำมาทำเป็นวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ สามารถแยกนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนออกจากกันได้ครับ

ดาวน์โหลด