Online Quiz

การบวกเอกนาม

 • การบวกพหุนาม

  การบวกพหุนาม...เรื่องนี้ไม่ยากคับ...มีหลักการง่ายๆคือ....จับพจน์ที่คล้ายกันในมาบวกกันเลยคับ...หลักการง่ายๆแค่นี้คับ...ไม่ต้องไปคิดมากให้มันปวดหัว....จับประเด็นหลักของมันให้ได้...ไปดูตัวอย่างคับ

 • เอกนาม

    วันนี้เราจะมีรู้จักเจ้า เอกนาม  กันครับผมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Monomial  แต่ก่อนจะรู้จักความหมายของคำว่า เอกนาม  ต้องรู้จักพวกเหล่านี้ก่อนคับ  

  เวลาเรียนแก้สมการต่างๆ เราจะเจอกับพจน์พวกนี้ เช่น

  • \(2x\)
  • \(\frac{1}{4}y\)
  • \(-34x^{2}y^{3}\)
  • \(0.9z^{3}y^{-5}\)