บทเรียนสำเร็จคณิตศาสตร์การบวกจำนวนเต็ม เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูประภาส  จันทร์โคตร ซึ่งเป็นผลงานที่มีประโยชน์แก่ครูและนักเรียนมากๆครับ เพราะมีตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดและเฉลยวิธีการทำแบบฝึกหัดอย่างละเอียดและเหมาะสำหรับการนำไปศึกษาด้วยตัวเองและประกอบการเรียนการสอนอย่างมากครับ ขอบคุณมากๆครับผม ดูตัวอย่างเอกสารประกอบด้านล่างครับ

Pin It