แบบฝึกทักษะเรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์ เป็นแบบฝึกที่ดีมากครับเพราะมีโจทย์ที่หลากหลายมากๆ สามารถอ่านและฝึกฝนได้ด้วยตัวเองครับผม ที่สำคัญยังสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการสอนของครูได้ด้วยครับผม ผลงานนี้เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูยุพาพิน  ไชยบาล ต้องขอขอบคุณครูมากๆเลยครับผม

ดาวน์โหลด