ใบงานเรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม

ใบงานเรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม...น่ะคับ...หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน่ะคับ...ดาวน์โหลดไปแก้ไขได้เลยครับเป็นไฟลก์เวิร์ด...ลิงค์โหลดอยู่ด้านล่างน่ะ...ดูตัวเอกสารก่อนได้โหลดได้น่ะคับ

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.