ใบความรู้และแบบฝึกหัดเรื่องพหุนาม ประกอบด้วยเรื่องต่างๆที่ต้องเรียนใน ม.3 เช่น

การบวก  การลบ การคูณ การหาร พหุนาม พหุนามที่คล้ายกัน  เรื่องนี้ไม่ยากแต่ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับฝึกไว้เยอะๆจะได้ทำข้อสอบในห้องเรียนได้ครับ  ครูสามารถดาวน์โหลดเป็นสื่อการสอนได้ครับ

Pin It