แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เป็นแบบฝึกทักษะที่ดีมากๆครับ เพราะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของครูได้ และนักเรียนสามารนำไปฝึกฝนได้ เป็นแบบฝึกทักษะที่ดีมากๆเลยครับ ต้องขอขอบคุณ คุณครูธนิษฐา พันธ์ธนะ ที่นำเอกสารนี้มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูมากๆเลยครับ ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับผม

ดาวน์โหลด