เอกสารสื่อการสอนเรื่องเวกเตอร์  เป็นบทนำเกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ ความเป็นไป บทสรุป ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเวกเตอร์ เป็นบทนำที่ดีช่วยให้เรามองเห็นภาพกว้างๆของเรื่องเวกเตอร์ สามารถโหลดไปอ่านได้ด้วยตนเอง เราจะได้มีความรู้แบบทัวไปของเวกเตอร์ก่อน มองเห็นภาพแบบกว้างๆและการนำเรื่องไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร