เอกสารประกอบการสอนเรื่องดอกเบี้ย

ประกอบด้วยเนื้อและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ

  • ดอกเบี้ยคงต้น (simple interest)
  • ดอกเบี้ยทบต้น (compound interest)

ครูสามารถนำไปเป็นเอกสารประกอบการสอนได้ครับ ส่วนนักเรียนที่สนใจสามารถดาน์โหลดไปหัดทำแบบฝึกหัดได้เลย  สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยตามลิงก์ด้านล่าง