เอกสารประกอบการสอนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปแนนเชิยลและฟังก์ชันลอการิทึม

สื่อการสอนเรื่อง ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมเหมาะสำหรับคุณครูและนักเรียนนำไปฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการเรียนเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากหากเราพยายามฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ  อย่างไรก็ลองนำไปใช้ดูนะคับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคน ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ในเวบอาจจะแสดงผลผิดพลาด แต่ถ้าดาวน์โหลดมาใช้รับรองใช้ได้แน่นอน ครับ

Pin It

© 2012 Mathpaper.Net. All Rights Reserved.