การหารพหุนามด้วยเอกนาม ใช้หล้กการเดียวกันกับการหารเอกนามด้วยเอกนามครับ ไม่ยากเลย ถ้าเข้าเรื่องการหารเอกนามด้วยเอกนาม เรื่อยนี่ก็ไม่ยากครับผ่านฉลุยเลยครับมาดูตัวอย่างกันเลย  บอกได้เลยว่า การเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งนั้น สำคัญอยู่ที่การฝึกทำโจทย์ครับ พยายาม ทำด้วยตัวเองพยายามทำด้วยตัวเองก่อน พอทำเสร็จก็มาดูเฉลยครับว่าเราทำถูกไหม แล้วถ้าผิดก็ดูว่าตัวเองผิดตรงไหนผิดเพราะอะไร  ความผิดพลาดเนียะแหล่ะ มันจะช่วยให้เราเก่งขึ้นครับ

อันนี้จริงน่ะครับ ความผิดพลาด มันจะทำให้เราจำแม่น เราผิดตรงนี้เราก็กลับไปทำซ้ำตรงที่เราผิด การทำ

ซ้ำๆหลายครั้งทำให้เกิดความชำนาญ และเกิดทักษะ ไม่ต้องกลัวผิดน่ะครับทำเลยแล้วค่อยกลับมาดูเฉลย

แต่ผมเรียนมัธยมผมชอบทำโจทย์เอง แล้วก็มาดูเฉลย ว่าเราทำถูกหรือผิดผมทำอย่างนี้เรื่อยๆ ผมชอบอ่านเอง ศึกษาเองมากกว่าเขาไปเรียนในห้อง ไปฟัง concept จากคุณครู แล้วนำ conceptที่ได้ไปขยายต่อ โดยการหัดทำโจทย์ครับ  ..... ลองดูน่ะครับ

มาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดกันลยครับ ลองทำเองก่อนน่ะครับ แล้วค่อยไปดูเฉลย

แบบฝึกหัด 2.6 ข คณิตฯเพิ่มเติม

1. จงหาผลหารต่อไปนี้

1)  \(( 4x-8) \div {2} \)

วิธีทำ \(( 4x-8) \div {2}=\frac{(4x-8)}{2} \)

\(=\frac{4x}{2}- \frac{8}{2}\)

\(=2x-4\)

 


2) \((-6x+15) \div {3} \)

วิธีทำ \((-6x+15) \div {3} \)

\(=\frac{-6x}{3} + \frac{15}{3} \)

\(=-2x + 5 \)

 


3) \((14x^{2}+7) \div {7}\)

วิธีทำ \((14x^{2}+7) \div {7}\)

\(=\frac{14x^{2} } {7} + \frac{7}{7} \)

\(=2x^{2}+ 1 \)


4) \((-5x^{2}+20) \div {-5} \)

วิธีทำ \((-5x^{2}+20) \div {-5} \)

\(=\frac{-5x^{2} } {-5} + \frac{20}{-5} \)

\(=x^{2}+(-4) \)

\(=x^{2}-4\)

 


5) \((12x^{2}-20x) \div {4} \)

วิธีทำ \((12x^{2}-20x) \div {4} \)

\(=\frac{12x^{2} } {4} - \frac{20x}{4} \)

\(=3x^{2}-5x\)

 


6) \((3x^{2}+8x) \setminus  {x} \)

วิธีทำ \((3x^{2}+8x) \setminus  {x} \)

\(=\frac{3x^{2}} {x} + \frac{8x}{x} \)

\(=3x+8\)


2.จงหาผลหารต่อไปนี้

1) \(\frac{5-3x} {4}\)

วิธีทำ \(\frac{5-3x} {4}\)

\(=\frac{5}{4} - \frac{3x}{4} \)


2) \(\frac{-18x^{2} - 36}{-9}\)

วิธีทำ \(\frac{-18x^{2} - 36}{-9}\)

\(=\frac{-18x^{2}+ (- 36)}{-9}\)

\(=\frac{(-18x^{2})}{(-9)}+ \frac{(-36)}{(-9)} \)

\(=2x^{2}+4\)


3)\(\frac{4x^{2}-x}{5x} \)

วิธีทำ \(\frac{4x^{2}-x}{5x} \)

\(=\frac{4x^{2}+(-x)}{5x} \)

\(=\frac{4x^{2}}{5x}+ \frac{(-x)}{5x}\)

\(=\left( \frac{4x}{5} \right) + \left( -\frac{1}{5} \right) \)

\(=\left( \frac{4x}{5} \right) - \left( \frac{1}{5} \right) \)


มาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหารพหุนามเพิ่มครับ วันนี้มีโจทย์มาเพิ่มลองอ่านศึกษาดูครับผม

1. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) \((5x^{4}+7x^{3}-3x^{2})\div (x^{2})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{5x^{4}+7x^{3}-3x^{2}}{x^{2}}&=&\frac{5x^{4}}{x^{2}}+\frac{7x^{3}}{x^{2}}-\frac{3x^{2}}{x^{2}}\\&=&5x^{2}+7x-3\end{array}


2) \((12x^{5}+18x^{4}+24x^{3})\div(-6x)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{12x^{5}+18x^{4}+24x^{3}}{-6x}&=&\frac{12x^{5}}{-6x}+\frac{18x^{4}}{-6x}+\frac{24x^{3}}{-6x}\\&=&-2x^{4}-3x^{3}-4x^{2}\end{array}


3) \((3x^{2}-5x+7)\div (-1)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{3x^{2}-5x+7}{-1}&=&\frac{3x^{2}}{-1}-\frac{5x}{-1}+\frac{7}{-1}\\&=&-3x^{2}+5x-7\end{array}


4) \((16a^{4}-8a^{3})\div (4a^{3})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{16a^{4}-8a^{3}}{4a^{3}}&=&\frac{16a^{4}}{4a^{3}}-\frac{8a^{3}}{4a^{3}}\\&=&4a-2\end{array}


5) \((220x^{3}-110x^{2})\div (-22x)\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{220x^{3}-110x^{2}}{-22x}&=&\frac{220x^{3}}{-22x}-\frac{110x^{2}}{-22x}\\&=&-10x^{2}+5x\end{array}


6) \((z^{4}-7z^{2}-z) \div (-z^{2})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{z^{4}-7z^{2}-z}{-z^{2}}&=&\frac{z^{4}}{-z^{2}}-\frac{7z^{2}}{-z^{2}}-\frac{z}{-z^{2}}\\&=&-z^{2}+7+\frac{1}{z}\end{array}


7)\((28p^{5}-20p^{3}+4p^{2})\div (-4p^{2})\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{28p^{5}-20p^{3}+4p^{2}}{-4p^{2}}&=&\frac{28p^{5}}{-4p^{2}}-\frac{20p^{3}}{-4p^{2}}+\frac{4p^{2}}{-4p^{2}}\\&=&-7p^{3}+5p-1\end{array}