แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้เหมาะมากสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เช่นคุณครูนำไปใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการสอนในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองนำไปสอนลูกหลานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบได้ครับ หรือน้องๆนักเรียนทั่วไปเอาไปอ่านเพื่อเตรีรยมตัวสอบได้ครับ ตัวอย่างข้อสอบอยู่ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด