แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่1 เป็นแบบทดสอบที่เอาไว้วัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนได้ครับ เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับมีเฉลยในตัวเลย สามารถนำไปฝึกฝนและครูสามารถนำไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด