ค้นหา

การแก้สมการลอการิทึม เวอร์ชันวิดีโอ

ใกล้สอบกลางภาคแล้ว ไม่ทราบว่าแต่ละคนแต่ละท่านอ่านหนังสือถึงไหนแล้วเอ่ย สำหรับคณิตศาสตร์เพิ่ม

เติม เทอมนี้ค่อนข้างเรียนเยอะและเรียนหนักพอสมควรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่องแรกคือ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล(Exponential Function)

เรื่องที่สองคือ ฟังก์ชันลอการิทึม(logarithm function)

ซึ่งเรื่องแรกผมก็ได้อัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ เรื่องการแก้สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล และสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือ

นิยามของเลขยกกำลัง และสมบัติของเลขยกกำลัง

สำหรับเรื่องฟังก์ชันลอการิทึม สิ่งที่จำเป็นต้องรู้คือ  สมบัติของลอการิทึม เพราะจำเป็นต้องนำไปใช้ในการแก้สมการลอการิทึม  ดังนั้นก่อนที่จะแก้สมการลอการิทึมขอให้พวกเราได้ไปความเข้าใจสมบัติเกี่ยวกับสมบัติลอการิทึมก่อนว่า มีลักษณะอย่างไร  สำหรับคลิปวิดีโอด้านล่างนี้จะเป็นเรื่องการแก้สมการลอการิทึมพร้อมกับทบทวนสมบัติของลอการิทึมให้ด้วย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนบ้างไม่มากก็น้อย 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com