เรื่องนี้เป็นเรื่องการวัดนะครับซึ่งการวัดจะเกี่ยวข้องกับหน่วยของการวัดเพราะหน่วยการวัดมีหลายแบบดังนั้นเราต้องมีความรู้เรื่องการแปลงหน่วยการวัด บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนหน่วยครับ อย่างไรก็ลองอ่านดูกันนะครับ

หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก

10  มิลลิเมตร  เท่ากับ  1  เซนติเมตร

100  มิลลิเมตร เท่ากับ  1  เมตร

1000 เมตร  เท่ากับ  1  กิโลเมตร

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

12  นิ้ว  เท่ากับ  1  ฟุต

3  ฟุต  เท่ากับ  1  หลา

1760  หลา  เท่ากับ  1 ไมล์

หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย

12  นิ้ว  เท่ากับ  1  คืบ

2   คืบ  เท่ากับ   1  ศอก

4  ศอก เท่ากับ  1  วา

20  วา  เท่ากับ  1  เส้น

400 เส้น เท่ากับ  1 โยชน์

กำหนดการเทียบ  1   วา  เท่ากับ   2   เมตร

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1  นิ้ว  เท่ากับ  2.54  เซนติเมตร

1  หลา  เท่ากับ  0.9144  เมตร

1  ไมล์ เท่ากับ  1.6093  กิโลเมตร

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก

1  ตารางเซนติเมตร เท่ากับ  100 ตารางมิลลิเมตร

1  ตารางเมตร  เท่ากับ 10000 ตารางเซนติเมตร

1  ตารางกิโลเมตร  เท่ากับ  1000000   ตารางเมตร

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ

1  ตารางฟุต  เท่ากับ  144  ตารางนิ้ว

1  ตารางหลา  เท่ากับ  9  ตารางฟุต

1 เอเคอร์  เท่ากับ 4840  ตารางหลา

1  ตารางไมล์ เท่ากับ 640  เอเคอร์

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย

100  ตารางวา เท่ากับ  1  งาน

4  งาน เท่ากับ  1 ไร่

400 ตารางวา  1  ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่มาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

1 ตารางวา  เท่ากับ 4 ตารางเมตร

1 งาน เท่ากับ  400  ตารงเมตร

1 ไร่  เท่ากับ 1600  ตารางเมตร

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625  ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก(โดยประมาณ)

1  ตารางนิ้ว  เท่ากับ 6.451  ตารางเซนติเมตร

1 ตารางฟุต  เท่ากับ 0.0929  ตารางเมตร

1 ตารางหลา  เท่ากับ 0.8361  ตารางเมตร

1  เอเคอร์  เท่ากับ 4046.856  ตารางเมตร

1  ตารางไมล์  เท่ากับ 2.5899  ตารางกิโลเมตร

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบเมตริก

1  ลูกบาศก์เซนติเมตร  เท่ากับ 1000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

1  ลูกบาศก์เมตร  เท่ากับ 1000000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

1  ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ   1  มิลลิลิตร

1  ลิตร  เท่ากับ 1000  มิลลิลิตร

1  ลิตร เท่ากับ  1000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

1000  ลิตร  เท่ากับ 1  ลูกบาศก์เมตร

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ

3  ช้อนชา  เท่ากับ  1  ช้อนโต๊ะ

16  ช้อนโต๊ะ  เท่ากับ  1  ถ้วยตวง

1  ถ้วยตวง  เท่ากับ   8  ออนซ์

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1  ช้อนชา  เท่ากับ  5  ลูกบาศก์เซนติเมตร

1  ถ้วยตวง  เท่ากับ  240  ลูกบาศก์เซนติเมตร

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก

1  กรัม เท่ากับ  1000  มิลลิกรัม

1  กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม

1 เมตริกตัน หรือ 1  ตัน  เท่ากับ  1000 กิโลกรัม

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ (โดยประมาณ)

1  กิโลกรัม   เท่ากับ  2.2046  ปอนด์

1  ปอนด์  เท่ากับ  0.4536   กิโลกรัม

หน่วยการตวงระบบประเพณีไทยเทียบกับระบบเมตริก

ข้าวสาร  1  ถัง มีน้ำหนัก  15  กิโลกรัม

ข้าวสาร  1  กระสอบ เท่ากับ 100  กิโลกรัม