เอกสารประกอบการสอนเรื่องอัตราส่วน เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูปาลิดา บุญชูธัญนพ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนมากเลยครับผม เพราะนักเรียนสามารถนำไปศึกษาเองได้ครับผม ครูสามารถใช้เป็นสื่อในการสอนได้ครับผม

ดาวน์โหลด