การคูณพหุนาม  ก็เหมือนกับการคูณจำนวนตัวเลขธรรมดาครับไม่มีอะไรยากครับ แค่จับ concept ได้ ก็ง่ายแล้วครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆ ผมจะขอทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนน่ะครับ

Pin It

ในการหาพหุนาม มีข้อตกลงว่า  เอกนามหรือพหุนามที่เป็นตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

การหารเอกนามด้วยเอกนาม

ก่อนที่เราไปหารพหุนาม เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหารพหุนามกันก่อนครับ

Pin It

การหารพหุนามด้วยเอกนาม ใช้หล้ักการเดียวกันกับการหารเอกนามด้วยเอกนามครับ ไม่ยากเลย ถ้าเข้าเรื่องการหารเอกนามด้วยเอกนาม เรื่อยนี่ก็ไม่ยากครับผ่านฉลุยเลยครับมาดูตัวอย่างกันเลย  บอกได้เลยว่า การเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งนั้น สำคัญอยู่ที่การฝึกทำโจทย์ครับ พยายาม ทำด้วยตัวเองพยายามทำด้วยตัวเองก่อน พอทำเสร็จก็มาดูเฉลยครับว่าเราทำถูกไหม แล้วถ้าผิดก็ดูว่าตัวเองผิดตรงไหนผิดเพราะอะไร  ความผิดพลาดเนียะแหล่ะ มันจะช่วยให้เราเก่งขึ้นครับ

Pin It

การคูณพหุนามด้วยเอกนาม เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่อนข้างง่ายบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องหัดทำแบบฝึกหัดเยอะๆ

ทำโจทย์หลายๆแบบ เริ่มจากโจทย์ง่ายไปหายากน่ะครับไม่ยากเลย น่ะครับ ลองทำความเข้าใจจากตัวอย่างน่ะครับ อ่าน  ลิงค์นี้ก่อน ก็ดีครับ จะช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกำลังครับเพราะต้องนำไปใช้ครับ

Pin It

นิยามของจำนวนเต็ม

An integer is a number that can be written without a fractional or decimal component. For example, 21, 4, and −2048 are integers; 9.75, 5½, and 2 are not integers. The set of integers is a subset of the real numbers and consists of the natural numbers (0, 1, 2, 3, ...) and the negatives of the non-zero natural numbers (−1, −2, −3, ...).

Pin It

การบวกจำนวนเต็มผมจะขอแยกทำให้ดูเป็นกรณีไปน่ะครับ

กรณีที่ 1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

กรณีนี้คงไม่ใช่ปัญหา เพราะกรณีนี้ไม่ยากครับง่ายๆ ตัวอย่างเช่น

Pin It

การลบจำนวนเต็มไม่ยากเลยครับแต่ก่อนที่จะอ่านเรื่องการลบจำนวนเต็ม ควรที่จะอ่านเรื่องการบวก

จำนวนเต็มให้เข้าใจก่อนน่ะครับ

การที่จะลบจำนวนเต็มได้ นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนตรงข้าม ก่อนครับ

พิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้คับ....

Pin It