ใบงานโจทย์ปัญหาทศนิยม เป็นใบงานสำหรับทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว หรือเอาไว้เป็นเอกสารประกอบการสอนก็ได้ครับ เหมาะสำหรับ ม.1 หรือชั้นประถมศึกษาก็ได้สามารถเรียนได้ครับ 

ดาวน์โหลด

Pin It