เอกสารประกอบการเรียนเรื่องความน่าจะเป็น เป็นเอกสารที่ดีมาก ครูสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนได้ นักเรียนสามารถนำไปอ่านเพื่อนเตรียมตัวเรียนล่วงหน้าได้ เอกสารนี้เป็นของครู นิสากร อับดุลเลาะห์  ต้องขอขอบคุณที่กรุณานำเองสารมาเผยแพร่ เป็นประโยขน์มากๆเลยครับ สำหรับคนที่อยากอ่านพวกเรื่องความน่าจะเป็นผมเขียนให้อ่านเยอะมากหลายแล้ว มีทั้งที่เป็นความน่าจะเป็น กฎการนับ แฟคทอเรียล เดี๋ยวทิ้งลิงค์บางส่วนไว้ให้ครับ 

 

Pin It