ใบงานประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อสมการ ม.3 เอาไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือว่านักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาเองได้ มีโจทย์และตัวอย่างให้เลือกทำมากมาย เหมาะสำหรับครูใช้ในการประกอบการสอน สามารถอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอสมการ ในลิงก์ด้านล่างครับ

Pin It