ฟังก์ชันตรีโกณมิติหลักๆก็จะมี

sine

cosine

แต่เมื่อนำฟังก์ชันเหล่านี้มาดำเนินการทางพีชคณิตก็จะเกิดฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆขึ้นมาประกอบด้วย

tangent

cotangent

cosecant

secant

ซึ่งใครที่สนใจอ่านเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและการพิสูจน์

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

การแก้สมการตรีโกณมิติ

สูตรมุมสองเท่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สูตรมุมครึ่งเท่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

แบบฝึกหัดตรีโกณมิติการใช้สามเหลี่ยมมุมฉากหาค่าตรีโกณมิติ ม.5

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมหรือจำนวนจริง

รวมสูตรตรีโกณมิติ

การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

ข้อสอบเรื่องค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนตรีโกณมิติ

และใครที่ต้องการเอกสารประกอบการสอนเพื่อนำใช้ในการสอนหรืออ่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับ เอกสารนี้เป็นของครูกาญจนา ตะบองเพ็ชร ครับเป็นเอกสารที่ดีมาก พร้อมกับมีเฉลยประกอบเหมาะกับนักเรียนที่จะนำไปศึกษาด้วยตนเองที่สุดครับ ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ