แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลองๆเอาไปทำดูครับ ไม่ยาก ง่ายๆครับผม ใครที่เรียนแล้วลองเอาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกทำดูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองครับผม  ว่างๆดาวน์โหลดไปได้เลยครับ แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณนี้ ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเรืองฟังก์ชันตรีโกณมิตินี้ ควรศึกษาหัวข้อเหล่านี้ก่อนครับ เพื่อความเข้าใจก่อน แล้วค่อยลงมือทำครับผม

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ(Trigonometry Function)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 3

การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้สามเหลี่ยมมุมฉาก

การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5

พื้นฐานเรื่องผกผันฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารประกอบการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมหรือจำนวนจริง

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สูตรมุมสองเท่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สูตรมุมครึ่งเท่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและการพิสูจน์

แบบฝึกหัดผกผันฟังก์ชันตรีโกณมิติ

กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ข้อสอบคณิตโควต้า ม.เชียงใหม่เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ

แบบฝึกหัดโจทย์ผกผันฟังก์ชันตรีโกณมิติ

โจทย์Pat1 เรื่องผกผันฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เฉลย PAT1 เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 1

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 2

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 3

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 4

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอน 5

Pin It