เฉลยแบบฝึกหัดผลคูณเชิงสเกลลาร์ครับ เป็นแบบฝึกหัดที่หลากหลายเหมาะแก่การอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบครับผม แบบฝึกหัดนี้เป็นของคุณครูเบจพร แก้วสา นะครับท่านเอามาเผยแพร่เพือเป็นวิทยาทานแก่นักเรียน  อย่างไรผมเห็นว่ามีประโยชน์มากๆก็เลยนำมาแชร์ต่อ อย่างไรก็อย่าลืมอ่านทำความเข้าใจดีๆ เฉลยละเอียดขั้นตอนชัดเจนมาก สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการอ่านเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกหัดก็อ่านได้ตามลิงค์ได้ล่างครับ

ผลคูณเชิงสเกลาร์

สมบัติของผลคูณเชิงสเกลาร์เวกเตอร์ i,j,k คือ

การใช้เวกเตอร์ในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้าน

เวกเตอร์ i , j ,k

ข้อสอบคณิตโควต้า ม.เชียงใหม่เรื่องเวกเตอร์

การใช้เวกเตอร์ในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สมบัติของผลคูณเชิงเวกเตอร์

ผลคูณเชิงเวกเตอร์

นิเสธเวกเตอร์

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

การบวกเวกเตอร์

การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์

ขนาดเวกเตอร์

การขนานกันของเวกเตอร์

แบบทดสอบเรื่องเวกเตอร์ ม.5

เวกเตอร์(vector)

ข้อสอบเวกเตอร์

Power Point ประกอบการสอนเรื่องเวกเตอร์ 3 มิติ

ดาวน์โหลด